สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2563
  • รับชม : 194 ครั้ง

             สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 – 11 , 14 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 054 – 449633 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ