ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปี 2564

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 15 ต.ค. 2563
  • รับชม : 128 ครั้ง

               ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปี 2564 ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา (ฝ่ายบริหารทั่วไป) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 054 – 411004 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ