สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งใช้ในงานราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา จำนวน 1 คัน

  • ประกาศจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 ธ.ค. 2563
  • รับชม : 243 ครั้ง

            สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ซึ่งใช้ในงานราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา จำนวน 1 คัน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา ผู้สนใจติดต่อสอบถามหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและขอดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา โทร.054-481871-2 ต่อ 111

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ