ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดูเพิ่มเติม
2 โรงเรียนบ้านในเวียง รับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ดูเพิ่มเติม
3 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึก ดูเพิ่มเติม
4 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ดูเพิ่มเติม
5 โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูลจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน การพลศึกษา ดูเพิ่มเติม
6 วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
7 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดูเพิ่มเติม
2 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ และปรับปรุงสถานที่ กำหนดทอดผ้าป่าสามัค ดูเพิ่มเติม
3 วัดสิทธิวิมล (เหล่าเหนือ) อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เชิญชวนประชาชนร่วมชมมวยนัดพิเศษ ในวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 25 ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!