(11 มิ.ย.2564) สวท.แพร่ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day "

  • ภาพจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 11 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 381 ครั้ง

11 มิ. 2564 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์ ผอ.สวท.แพร่ นำบุคลากร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน และพื้นที่จุดเสี่ยง โควิด – 19  ภายในที่ทำงาน ตามนโยบาย นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตามโครงการจังหวัดสะอาด งามบ้าน งามเมือง โดยรณรงค์ทำความสะอาดทั่วจังหวัด เพื่อให้จังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดสะอาด น่าอยู่ น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ