สวท.แพร่ ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  • ภาพจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ค. 2564
  • รับชม : 201 ครั้ง

 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2564  เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ สวท.แพร่ ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาว รวมทั้งจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์ ผอ.สวท.แพร่ พร้อมบุคลากร สวท.แพร่ ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจทำความสะอาดบริเวณรอบพระอุโบสถ อดีตหลวงพ่อดาบส สุมโน  ด้านหลังอาคารที่ทำการ สวท.แพร่

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ