สวท.แพร่จัดกิจกรรมถวายพระพรผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เอฟ.เอ็ม.ความถี่ ๙๑ เมกกะเฮริตซ์

  • ภาพจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ค. 2564
  • รับชม : 161 ครั้ง

ด้วยวันพุธที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เอฟ.เอ็ม. ความถี่ ๙๑ เมกกะเฮริตซ์ โดยนำออกอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐  กรกฎาคม ๒๕๖๔

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ