จ.แพร่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 28 ราย จากคนแพร่ไม่ทิ้งกัน 15 ราย LQ 10  ราย ในพื้นที่ 3 ราย รวมสะสม 604 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 53 ครั้ง

วันนี้ (31 ก.ค.64) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โดยงานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ณ เวลา 12.00 น. พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 28 ราย เป็นกรณีที่จากผู้ป่วยติดต่อกลับมารักษาตัวจากพื้นที่เสี่ยงสูงในโครงการคนแพร่ไม่ทิ้งกัน 15 รายจากผู้ที่พักในสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ (LQ) 10 รายและผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงในพื้นที่ จ.แพร่ 3 ราย มีภูมิลำเนาอยู่ที่ หมู่ 2 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น 1 ราย หมู่ 1 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย 1 รายและหมู่ 7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง 1 ราย

ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเป็น 604 ราย(เสียชีวิตสะสม 3 ราย) โดยเป็นติดเชื้อสะสมในจังหวัด 167 ราย จากโครงการคนแพร่ไม่ทิ้งกันและกลับมาจากต่างจังหวัดยอดสะสม 263 ราย จากสถานที่ที่รัฐจัดไว้ให้ 174 ราย รักษาหายสะสม 400 ราย รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 218 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลหลัก 75 ราย โรงพยาบาลสนาม 123 ราย อยู่ระหว่างการรอรับเข้าสู่กระบวนการรักษา 20 ราย มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอยู่ในสถานที่จังหวัดจัดไว้ให้ (LQ) 6 ราย ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 279 ราย รอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 134 ราย

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ขอให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการขั้นพื้นฐาน D-M-H-T-T-A เพื่อลดการระบาดในครอบครัวและชุมชน เนื่องจากสาเหตุหลักในขณะนี้เกิดจากการแพร่เชื้อในครอบครัวและในชุมชน ดังนั้น ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
ผู้เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ