พัฒนาชุมชนแพร่ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัย

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 49 ครั้ง

ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยโรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหารจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2564 เพื่อเป็นการขับเคลื่อนตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ให้กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเน้นหนัก ปี 2564 ที่มีศักยภาพและความพร้อม ได้มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัย การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย การเตรียมพร้อมการผลิต การบริหารจัดการต้นทุน การเพิ่มช่องทางจำหน่าย การทำเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัย การขอมาตรฐานทางการเกษตร พร้อมทั้งเรียนรู้ต้นแบบการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านผักยิ้ม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งนายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ได้มอบแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐสู่กิจการอาหารปลอดภัยในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ
ผู้เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงศ์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ