เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเข็มที่ 2 (AstraZeneca) แก่ประชาชนกลุ่ม 608

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 134 ครั้ง

วันนี้ (17.00 น.) เวลา 11.00 น. ที่บริเวณกาดสามวัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 608 ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเรื้อรัง และเพิ่มเติมโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเข็มแรกจะเป็นซิโนแวค (Sinovac) และเข็มที่สองเป็นแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)

วันนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 มีประชาชนมาเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กว่า 150 คน

นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ ได้ให้คำแนะนำข้อควรปฏิบัติแก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19  พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลแพร่ในการสนับสนุนการฉีดวัคซีนดังกล่าว

สำหรับประชาชนในกลุ่ม “608” ประกอบไปด้วยประชากร 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่
1. กลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2. กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว 7 โรค คือ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้อรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน, โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน
3. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
ผู้เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศศิวิมล บริบุญวงค์ ผอ.สวท.แพร่
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ