อ่างเก็บน้ำในจังหวัดแพร่ ยังรองรับปริมาณน้ำได้อีกมาก หากในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 56 ครั้ง

โครงการชลประทานแพร่ รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแม่สอง อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง อ่างเก็บน้ำแม่ถาง อ่างเก็บน้ำแม่สาย และอ่างเก็บน้ำแม่มาน รวมถึงอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอีก 71 แห่ง ในภาพรวมมีปริมาณน้ำปัจจุบันเทียบกับปริมาณความจุกักเก็บ อยู่ที่ร้อยละ 59.153 ถือว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้อีกมาก หากยังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดแพร่

ขณะที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ระบุว่า ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านสถานีวัดระดับน้ำห้วยสัก Y.20 อำเภอสอง อยู่ที่ระดับ 1.74 เมตร ต่ำกว่าระดับวิกฤต 10.26 เมตร อัตราการไหล 35.30 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลผ่านสถานีวัดระดับน้ำบ้านน้ำโค้ง Y.1C อำเภอเมืองแพร่ อยู่ที่ระดับ 1.18 เมตร ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 7.02 เมตร อัตราการไหล 54.26 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เกณฑ์ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมอยู่ในเกณฑ์น้อยวิกฤต

สำหรับการพยากรณ์อากาศในจังหวัดแพร่อีก 7 วันข้างหน้า ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ
ผู้เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงศ์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ