ผู้ว่าฯแพร่ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง เพื่อบริหารจัดการน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 97 ครั้ง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย พันเอกสุชาติ พุ่มสุวรรณ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดแพร่ และนายบุญฤทธิ์ ปรางจันทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานแพร่ ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่สอง ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในอ่าง เพื่อบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนจังหวัดแพร่ จากการลงพื้นที่ สถานการณ์น้ำอ่างปัจจุบันปรากฏว่า ปริมาณน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน โดยมีปริมาตรน้ำอยู่ที่ 31.18 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 47.39 ของความจุอ่างทั้งหมด 65.8 ล้านลูกบาศก์เมตร มีน้ำใช้การได้ 25.18 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 42.11 จึงจำเป็นต้องได้รับน้ำเพิ่มอีก 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อนสิ้นสุดฤดูฝนภายในวันที่ 20 ตุลาคมนี้ เพื่อเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคของประชาชนในจังหวัดแพร่ ซึ่งทางจังหวัดจะทำการประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อให้มีปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ต่อไป

สำหรับอ่างเก็บน้ำแม่สอง เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 1 ใน 5 แห่งของจังหวัดแพร่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานแพร่ โดยทำการกักเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนในจังหวัดแพร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ
ผู้เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงศ์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ