เลขาฯ สพฉ. เยี่ยมโรงพยาบาลสนามแพร่ พร้อมติดตามการปฏิบัติงาน โดยมี อบจ.แพร่ ให้การต้อนรับ

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 64 ครั้ง

เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแแห่งชาติ (สพฉ.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ปฏิบัติราาชการในจังหวัดแพร่ในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามจังหวัดแพร่ และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกแและกลุ่มประเทศ GMS พร้อมรับฟังรายงานการปฏิบัติงานของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนชัย สุวรรณกาศ
ผู้เรียบเรียง : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงศ์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ