สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ มีความปรสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ

  • ประกาศจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.พ. 2564
  • รับชม : 210 ครั้ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ มีความปรสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 7 รายการ

ผู้ประสงค์จะสู้ราคา ติดต่อขอดูสภาพครุภัณฑ์ชำรุดได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ในวันเวลาราชการ ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

และจะทำการขายทอดตลาดประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-523515

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ