วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (สาขางานตัดผมชาย)

  • ประกาศจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.พ. 2564
  • รับชม : 117 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (สาขางานตัดผมชาย) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครในระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 054-542-882

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ