องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

  • ประกาศจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.พ. 2564
  • รับชม : 103 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการประเมิน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ