วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (สาขางานตัดผมชาย)

  • ประกาศจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2564
  • รับชม : 160 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (สาขางานตัดผมชาย) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,500 บาท/เดือน

          รับสมัครในระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2564

          ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-542-882

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ