องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางริน คสล.สายทุ่งโรงบ่ม เชื่อมทุ่งหลวง ม.6 ต.สะเอียบ และ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

  • ประกาศจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 3 เม.ย. 2563
  • รับชม : 319 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางริน คสล.สายทุ่งโรงบ่ม เชื่อมทุ่งหลวง ม.6 ต.สะเอียบ และ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่

ผู้ที่สนใจขอยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ในเวลา 08.30 – 16.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532485 ถึง 8 ต่อ 120-123 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ