องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร. ถ.1-0034 บ้านปากปาน-บ้านน้ำโค้ง อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

  • ประกาศจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2563
  • รับชม : 191 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร. ถ.1-0034 บ้านปากปาน-บ้านน้ำโค้ง อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ผู้ที่สนใจขอยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 กันยายน 2563 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเวลาราชการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532485 ถึง 8 ต่อ 120-123 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ