ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแลลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในพื้นที่สำนักงานกองช่าง(บ้านกอเปา)

  • ประกาศจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 24 ส.ค. 2563
  • รับชม : 190 ครั้ง

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแลลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในพื้นที่สำนักงานกองช่าง(บ้านกอเปา)

ผู้ชนะการเสนอราคาได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 3,340,000.00 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-532485 ถึง 8 ต่อ 120-123 ในวันเวลาราชการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ