วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

  • ประกาศจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2563
  • รับชม : 206 ครั้ง

วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา/ อัตราค่าจ้าง 7,500 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี มีสัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 หรือเทียบเท่า ชำนาญเส้นทางในจังหวัดและต่างจังหวัด มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 พร้อมหลักฐานการสมัคร สมัครได้ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 054-542882 ต่อ 101

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ