ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบ ดูเพิ่มเติม
2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อรับย้าย รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ดูเพิ่มเติม
5 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ดูเพิ่มเติม
6 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง ดูเพิ่มเติม
7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริการ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
2 มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเทศกาลสงกรานต์ ดูเพิ่มเติม
3 กรมป่าไม้ จัดการประกวดป่าชุมชนตามโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ดูเพิ่มเติม
5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ดูเพิ่มเติม
6 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดูเพิ่มเติม
7 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!