ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ประกาศรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประมูลลงทุนโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ ดูเพิ่มเติม
2 เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดูเพิ่มเติม
2 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ดูเพิ่มเติม
3 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่ง พนักงานบริกา ดูเพิ่มเติม
4 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติข ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบา ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เปิดจองโครงการการเคหะแห่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ดูเพิ่มเติม
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ดูเพิ่มเติม
3 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาต ดูเพิ่มเติม
4 พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งการเปลี่ยนจุดรับซื้อลำไย ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ (ลำไย) เพื่อกระจายออกนอกแหล่ง ดูเพิ่มเติม
5 กรมทางหลวงเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ดูเพิ่มเติม
6 ศูนย์ปฏิบัติการนหลวงภาคเหนือ ประกาศปิดหน่วยปฏิบัติการ ประจำปี 2565 ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนผู้สนใจยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!