ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดูเพิ่มเติม
2 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง วิเทศสัมพันธ์และตำแหน่งพนักงานวิชาการการเงินและบ ดูเพิ่มเติม
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน และพนักงานบริการ ดูเพิ่มเติม
4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษา ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ดูเพิ่มเติม
6 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับสมัครตำแหน่งคนสวน 1 อัตร ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงาน ป.ปช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง เชิญร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่อง ดูเพิ่มเติม
2 สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ประกาศข่าวสืบหาบิดามารดา ดูเพิ่มเติม
3 เชิญชวนส่งบทความวิชาการเข้าประกวดในโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดูเพิ่มเติม
4 เชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "พลิกโฉมอาเซียนสู่การค้าแห่งอนาคต : กรอบการเจรจายุคใหม่" ดูเพิ่มเติม
5 กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประกาศคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 256 ดูเพิ่มเติม
6 กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับบริจาคอุปกรณ์การเรียน ภายใต้โครงการ “เปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน” สนับส ดูเพิ่มเติม
7 จังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!