ข่าว ประจำวัน

ภาพกิจกรรม

ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !

ประกาศ

หัวข้อ
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 เทศบาลตำบลบ้านกลาง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 สำนักงานสรรพากรภาค 8 รับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ดูเพิ่มเติม
2 ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ดูเพิ่มเติม
3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ดูเพิ่มเติม
4 สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ดูเพิ่มเติม
5 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบ ดูเพิ่มเติม
6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ดูเพิ่มเติม
7 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
1 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดูเพิ่มเติม
2 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 28 -30 ดูเพิ่มเติม
3 ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ดูเพิ่มเติม
4 กรมป่าไม้ รับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ดูเพิ่มเติม
5 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานการเงินและการบัญชี ดูเพิ่มเติม
6 จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ดูเพิ่มเติม
7 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครบุคคลตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์ ดูเพิ่มเติม
ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
ยังไม่มีข้อมูลในขณะนี้ค่ะ !!