หอการค้าเชียงใหม่ จับมือ สสว. พร้อมจัดงาน Chiang Mai Local Food ช่วยเหลือธุรกิจหลังโควิด-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 1153 ครั้ง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เตรียมพร้อมจัดงาน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คาดว่ามีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท

 

    วันนี้ (3 ส.ค. 63) เวลา 14.30 น. ที่ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสันสุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน และประธานการจัดงานฯ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน สสว. Connext หอการค้าแฟร์ Chiang Mai Local Food 2020 โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคมนี้ ที่บริเวณ ตลาดอนุสาร ย่านการค้าไนท์บาร์ซ่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาดีขึ้น หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

 

    นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ถือว่าภาคเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในภาวะวิกฤต เนื่องจากระบบเงินหมุนเวียนในพื้นที่หายไปกว่าร้อยละ 70-80 ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมหารือและทำงานกับทุกภาคส่วนเร่งรัดสนับสนุนและผลักดันให้เศรษฐกิจของเชียงใหม่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวมีความเกี่ยวโยงไปถึงภาคประชาชน ภาคประชาสังคม โดยจังหวัดเชียงใหม่จะเน้นเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัย และสุขภาพควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว จึงขอให้ภาคธุรกิจได้มีการปรับตัวและเสนอปัญหา ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป

 

      ที่ผ่านมาได้สนับสนุนให้สถานประกอบการต่างๆ เข้าสู่มาตรฐานความสุขอนามัย หรือ SHA ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่แล้วกว่า 180 ราย

 

    ด้านนายวโรดม ปิฏกานนท์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเน้นผู้ประกอบการการค้า SMEs ในพื้นที่กว่า 300 กิจการ ทั้งด้านอาหาร Street Food สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป งานหัตกรรม และสินค้าที่มีความโดดเด่นอีกจำนวนมาก มาร่วมออกบู้ท จัดจำหน่ายและแสดงสินค้าภายในงาน รวมทั้งมีการจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ประเมินว่าจะมีเงินสะพัดในระหว่างการจัดงานและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท 

 

    ทั้งนี้ นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน และประธานการจัดงานฯ ได้เน้นย้ำว่าการจัดงานในครั้งนี้จะอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิกของ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หรือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5310-5038

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์/ปรเมษฐ ณ ลำปาง
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ