รมช.มหาดไทย ลงพื้นที่ให้กำลังใจ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “ซินลากู”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 7 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 468 ครั้ง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “ซินลากู” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

วันนี้ (7 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น. ที่ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย สะพานจุดที่ 2 กม.32+300 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุ “ซินลากู” ในเขตพื้นที่ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 ชุด โดยพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำลำน้ำแม่กวงพัดผ่าน ทำให้ถนนทางเบี่ยงจุด กม.32 ถูกตัดขาด รถไม่สามารถสัญจรผ่านไป-มาได้ ทำให้มีรถและประชาชนบางส่วนติดค้าง ซึ่งทุกหน่วยงานได้เข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและใกล้ชิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งยังได้มีการลำเลียงอาหารให้แก่ผู้ติดค้างอีกด้วย ซึ่งในขณะนี้ได้เปิดเส้นทางให้รถทุกชนิดที่มีน้ำหนักไม่เกิน 20 ตัน สามารถสัญจรในเส้นทางเชียงใหม่-เชียงราย ได้ตามปกติแล้ว 

จากนั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปยังวัดคอกหมูป่า ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ และมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 ชุด ซึ่งในพื้นที่บ้านคอกหมูป่า หมู่ที่7 ตำบลสันนาเม็งนั้น ได้เกิดเหตุปริมาณน้ำในลำน้ำกวง กัดเซาะพนังด้านซ้ายฝายกั้นน้ำและถนน ได้รับความเสียหาย  มีน้ำป่าไหลบ่าเข้าบ้านเรือน พื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะต้นข้าวซึ่งเกษตรกรเพาะปลูกไว้ ประมาณ 2 เดือน ซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบภัย และสั่งการให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันที

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่บูรณาการการทำงานร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด พร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จะดูแลให้ดีที่สุด การแก้ปัญหาหากทำได้รวดเร็ว ก็จะสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ