ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 518 ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ 

 

วันนี้ (11 ส.ค. 63) นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา พบการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เพื่มเติมที่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทำให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงสูงที่เชื้อไวรัสจะแพร่เข้าสู่ประเทศมากยิ่งขึ้น

 

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โดยใช้เครือข่ายการเฝ้าระวังในพื้นที่ พร้อมทั้งเร่งปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในแอปพลิเคชั่น E-smart plus และพัฒนาฟาร์มตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งเน้นย้ำให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการใช้เศษอาหารในการเลี้ยงสุกร รวมทั้งมีการสุ่มตรวจตัวอย่างเพื่อหาเชื้อในสุกรตามฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และเขียงหมูเป็นประจำทุกเดือนอีกด้วย 

 

นอกจากนี้ ยังเข้มงวดในการจับกุมป้องกันการลักลอบนำสุกรและซากสุกรจากพื้นที่ระบาดเข้ามาในประเทศ  หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งขอความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับรู้ เข้าใจและตระหนักถึงความรุนแรงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และแนวทางในการป้องกันโรค หากพบสุกรหรือหมูป่าป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อตรวจวิเคราะห์โรคทันที

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ