คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ติดตามปัญหาสิทธิแรงงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 377 ครั้ง

คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ติดตาปัญหาสิทธิแรงงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำข้อมูลที่ได้ไปผลักดันในเชิงนโยบายกับรัฐบาลต่อไป

 

    วันนี้ (25 ส.ค. 63) เวลา 09.30 น. ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะ ประชุมติดตามปัญหาสิทธิแรงงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงานข้ามชาติ โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม

 

    การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการมารับฟังปัญหา และอุปสรรคของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ซึ่งประสบปัญหาถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆ ทั้งการล่วงละเมิดทางเพศ การไม่ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม และเข้าไม่ถึงระบบประกันสังคม โดยกลุ่มเครือข่ายแรงงานภาคเหนือได้นำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้มีการก่อตั้งสหภาพแรงงานในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถทำงานได้ในสุขภาวะและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการที่ดี และได้รับสิทธิตามกฎหมายที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งทางคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ