มทบ.33 จัดพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 402 ครั้ง

มณฑลทหารบกที่ 33  จัดพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารประจำปี 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่เกษียณอายุราชการ

 

    วันนี้ (6 พ.ย. 63) ที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ พลตรี สืบสกุล  บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2563 ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 ท่าน ทั้งหมดเป็น ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอดมา จึงได้จัดพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารขึ้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสำนึกในคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผลสำเร็จต่อทางราชการ

 

    พลตรี สืบสกุล  บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 กล่าวให้โอวาทแก่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่เกษียณอายุราชการถึงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก โดยกล่าวถึงการผลิตกำลังสำรองของกองทัพให้มีประสิทธิภาพ และการสร้างเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ ว่า  การปฏิบัติงานดังกล่าวจะไม่สามารถบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กองทัพบกกำหนดได้เลย หากดำเนินการโดยทางหน่วยทหารเพียงส่วนเดียว แต่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทางสถานศึกษาวิชาทหาร ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารสังกัดอยู่ ถือว่าผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษเป็นผู้ที่มีบทบาทยิ่งในการกำหนดนโยบาย และอำนวยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร  และตัวผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ก็มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแล  ช่วยเหลือการฝึกในความรับผิดชอบให้เป็นเยาวชนที่มีระเบียบ เป็นตัวอย่างแก่เยาวชนทั่วไปและขอชื่นชม พร้อมขอบคุณการทำงานอย่างเสียสละของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่ต้องเกษียณอายุราชการในครั้งนี้ด้วย 

 

    ในการนี้ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดให้มีการสวนสนามเชิดชูเกียรติผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร(พิเศษ) และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ โดยนักศึกษาวิชาทหารจำนวน 1 กองพันสวนสนาม มีกำลังพล 222 นาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ