เชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 122 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

 

    วันนี้ (2 เม.ย. 64) ที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ ด้วยการทำความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียนฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย 

 

    สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ มากมาย เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะด้านการศึกษาและด้านการพัฒนาสังคม ซึ่งทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลากหลาย โดยในระยะแรกเป็นการมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ พระองค์ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมป์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ และเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 รัฐบาลซึ่งมี ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้วันที่  2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย”  ด้วยตระหนักในพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมของพระองค์ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวง ในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กุสุมา นาอนันต์/ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : วสันต์ มีจินดา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ