เชียงใหม่ จับกุม 2 สถานประกอบการ หลังเปิดให้ลูกค้านั่งดื่มสุราภายในร้าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 71 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ จับกุม 2 สถานประกอบการ หลังเปิดให้ลูกค้านั่งดื่มสุราภายในร้าน

เมื่อคืนวานนี้ (30 ก.ค. 64) เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก ดำเนินการจับกุมสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 2 แห่ง  จากการเปิดให้บริการและยินยอมให้ลูกค้านั่งดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ประกอบด้วย ร้าน  Lism Cafe ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก และร้าน The Yard  ตั้งอยู่ เลขที่ 18/1 ถนนเสริมสุข ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่

โดยขณะที่เข้าทำการตรวจสอบและจับกุมสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง ผู้ใช้บริการที่นั่งดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้วิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม  คงเหลือเพียงแต่ผู้ใช้บริการที่มารับประทานอาหารตามปกติ  และจากการตรวจสอบบิลใบเสร็จจากเคาน์เตอร์ของสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง ก็พบว่า มีการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน

 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ดำเนินการทำบันทึกจับกุมเจ้าของร้านทั้ง 2 แห่ง พร้อมส่งพนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 84/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยได้ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง

************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
31 กรกฎาคม 2564

จังหวัดเชียงใหม่ จับกุม 2 สถานประกอบการ หลังเปิดให้ลูกค้านั่งดื่มสุราภายในร้าน

เมื่อคืนวานนี้ (30 ก.ค. 64) เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ฝ่ายปกครอง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ 2 บูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก ดำเนินการจับกุมสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 2 แห่ง  จากการเปิดให้บริการและยินยอมให้ลูกค้านั่งดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง ประกอบด้วย ร้าน  Lism Cafe ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก และร้าน The Yard  ตั้งอยู่ เลขที่ 18/1 ถนนเสริมสุข ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่

โดยขณะที่เข้าทำการตรวจสอบและจับกุมสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง ผู้ใช้บริการที่นั่งดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้วิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม  คงเหลือเพียงแต่ผู้ใช้บริการที่มารับประทานอาหารตามปกติ  และจากการตรวจสอบบิลใบเสร็จจากเคาน์เตอร์ของสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง ก็พบว่า มีการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านเกินเวลาที่กำหนดจริง  ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ดำเนินการทำบันทึกจับกุมเจ้าของร้านทั้ง 2 แห่ง พร้อมส่งพนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 84/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แบบบูรณาการ เป็นร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยได้ยินยอมให้ลูกค้าบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อง

************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
31 กรกฎาคม 2564

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ