สั่งปิด บ้านวังลุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อแล้ว 9 ราย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 194 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิดบ้านวังลุงใหม่ หมู่ที่ 10 หย่อมบ้านหลังโรงพยาบาลฮอด และหย่อมบ้านหลังวัดวังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 24 สิงหาคม 2564 และให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด

วันนี้ (11 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่บ้านวังลุงใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 ราย นั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติให้ปิดบ้านวังลุงใหม่ หมู่ที่ 10 หย่อมบ้านหลังโรงพยาบาลฮอด และหย่อมบ้านหลังวัดวังลุง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 – 24 สิงหาคม 2564 และให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักตัว (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ ขอให้งดการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ดังกล่าว และให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฮอด ภายใต้การควบคุมของนายอำเภอฮอด ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตาม ผู้ที่เดินทางเข้า-ออกหมู่บ้านดังกล่าว และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่

ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : ชนิสา ชมศิลป์
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ