คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ สั่งปิด 7 สถานที่เสี่ยง ในพื้นที่ 3 อำเภอ เป็นเวลา 14 วัน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 26 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 74 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มอีก 7 แห่ง เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภออมก๋อย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว และให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19

 

วันนี้ (26 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้านระบาดวิทยา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พบการติดเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นกลุ่มก้อน หลายพื้นที่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพงมและอำเภออมก๋อย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่  164 – 170 /2564 ลงวันที่ 26 กันยายน 2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว รวม 7 คำสั่ง ดังนี้

เขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 5 คำสั่ง คือ

คำสั่งที่ 164 /2564 ให้ปิดโรงงานน้ำดื่มบิ๊กเบลล์ ถนนเชียงใหม่ - ลำปาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ,คำสั่งที่ 165/2564 ให้ปิดร้านฟ้าใสหมูกระทะ & ซีฟู้ด เชียงใหม่ ตั้งอยู่ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

คำสั่งที่ 166/2564 ให้ปิดร้าน 7- eleven สาขาปั๊มน้ำมัน ปตท.บ้านสันคือ ตั้งอยู่เลขที่ 169 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ , คำสั่งที่ 167/2564 ให้ปิดบริษัท สตรองซิสเต็มพลัส จำกัด (STRONG SYSTEM PLUS COMPANY LIMITED) ซึ่งตั้งอยู่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2564  

คำสั่งที่ 169/2564 ให้ปิดร้านเจ๊เฉียงฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 419 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึง 9 ตุลาคม 2564

พื้นที่อำเภอสันกำแพง จำนวน 1 คำสั่ง คือ คำสั่งที่ 168/2564 ให้ปิดร้านอาหารตามสั่ง “ออแอ” ตั้งอยู่เลขที่ 64/3 หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564

พื้นที่อำเภออมก๋อย จำนวน 1 คำสั่ง คือ คำสั่งที่ 170/2564 ให้ปิดบ้านนาเกียน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564

 

ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอความร่วมมืองดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค สำหรับกลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และกักตัว (Home Quarantine) จนครบ 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคแต่ละอำเภอ ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ ควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ และดำเนินการป้องกัน ยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยมอบหมายให้นายอำเภอตามคำสั่ง ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 

/////////////////////

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

26 กันยายน 2564

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ