สั่งปิด ร้านเย็นตาโฟป้าฟัก สันกำแพง และหย่อมบ้านจัดสรรเก่า ต.ป่าลาน ดอยสะเก็ด หลังพบการติดเชื้อในพื้นที่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 171 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออก 2 คำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยง ร้านเย็นตาโฟป้าฟัก อำเภอสันกำแพง และหย่อมบ้านจัดสรรเก่า ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด เป็นเวลา 14 วัน ภายหลังพบการติดเชื้อในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

วันนี้ (27 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่ได้ตรวจพบการติดเชื้อโรคโควิด-19  เป็นกลุ่มก้อน ในร้านเย็นตาโฟป้าฟัก ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 171/2564 โดยให้ปิดร้านเย็นตาโฟป้าฟัก เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2564

พร้อมกันนี้ ได้ออกคำสั่งที่ 172/2564 ให้ปิดหย่อมบ้านจัดสรรเก่า หมู่ที่ 2 ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ภายหลังพบการติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคน เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ทั้งนี้ ให้นายอำเภอสันกำแพง และนายอำเภอดอยสะเก็ด ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ  กำกับ และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : ชนิสา ชมศิลป์
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ