องคมนตรี เปิดโครงการปรับปรุงป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 82 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 218 ครั้ง

องคมนตรี เปิดโครงการปรับปรุงป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 82 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสเชียงใหม่ ครบ 725 ปี

 

วันนี้ (27 ก.ย. 64) ที่ บริเวณลานวัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ 82 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสเชียงใหม่ ครบ 725 ปี โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้านายฝ่ายเหนือ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี

 

จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้ง 82 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่  เนื่องในโอกาสที่จังหวัดเชียงใหม่ มีอายุครบ 725 ปี ในปี พ.ศ. 2564 และเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  โดยคณะทำงานได้ดำเนินการปรับปรุงป้ายโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้ง 82 ป้าย โดยการปรับปรุงซ่อมแซมป้ายเดิมที่ชำรุด และทำป้ายขึ้นมาใหม่ทดแทนของเดิมที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้  นอกจากนี้ยังได้จัดทำ QR Code ลงบนป้าย   เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถศึกษา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างถูกต้อง ผ่านสื่อดิจิตอล  พร้อมทั้งนำข้อมูลของป้ายมาจัดทำเป็นหนังสือป้ายอีกด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่  ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมล้านนา ที่รุ่งเรืองยาวนานมาจวบจนปัจจุบันและเป็นมรดกสืบทอดรุ่นลูกหลานได้ศึกษาสืบไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ