เชียงใหม่ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน Booster (เข็ม 3) ผ่านเวป ก๋ำแปงเวียง  สำหรับผู้ฉีดวัคซีน sinovac ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยจะเรียกเข้ารับการฉีดเมื่อจังหวัดได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับ Booste

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 708 ครั้ง

เชียงใหม่ เปิดลงทะเบียนรับวัคซีน Booster (เข็ม 3) ผ่านเวป ก๋ำแปงเวียง  สำหรับผู้ฉีดวัคซีน sinovac ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยจะเรียกเข้ารับการฉีดเมื่อจังหวัดได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับ Booster แล้ว

วันนี้ (30 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ประชุมร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค และผลการดำเนินการของศูนย์ฉีดทุกแห่ง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน Booster (เข็ม 3) สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 และยังไม่เคยได้รับวัคซีน Booster dose เข็มที่ 3 โดยกำหนดให้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน Booster (AstraZeneca) ผ่านระบบ ก๋ำแปงเวียง และจะเรียกเข้ารับการฉีดเมื่อจังหวัดได้รับจัดสรรวัคซีนสำหรับ Booster ในโอกาสต่อไป นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแคมเปญ 1 แถม 1 สำหรับกลุ่ม 608 และประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2564 นี้ 

      ในการนี้ ศูนย์ฉีดฯ อำเภอไชยปราการ ได้รายงานผลการฉีดวัคซีน โดยประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ มีจำนวน 28,768 คน มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน 17,857 คน และได้รับการฉีดไปแล้ว 11,280 คน คิดเป็นร้อยละ 39.21 จากเป้าหมาย ในส่วนของปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่ยังพบเป็นความเชื่อมั่นในวัคซีนแต่ละชนิด รวมถึงไม่สะดวกในการเดินทางมาฉีดวัคซีน โดยทางศูนย์ฉีดฯ ได้มีแนวทางแก้ไขโดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นประชาชนในพื้นที่ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค วิทยุกระจายเสียง และเสียงตามสาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนอย่างถูกต้อง พร้อมออกหน่วยให้บริการเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล 

 ในส่วนศูนย์ฉีดฯ อำเภอสันกำแพง ขณะนี้ได้มีการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายไปกว่า 62.41% ซึ่งถือว่าเกินครึ่งตามที่จังหวัดได้กำหนดไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามทางศูนย์ฉีดฯ ยังคงพบปัญหาเช่นเดียวกันกับศูนย์ฉีดฯอำเภอไชยปราการ ซึ่งทางศูนย์ฉีดฯ ได้มีแนวทางแก้ไขโดยการกำหนดให้กลุ่มเป้าหมายทยอยมาฉีดวัคซีน รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับวัคซีนตามสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 //////////////////////

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
30 กันยายน 2564

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ