เชียงใหม่ ปรับแผนการฉีดวัคซีน รองรับวัคซีนที่จะได้รับจัดสรรเพิ่มเติม คาดจะสามารถเปิด Walk in ได้ในสัปดาห์หน้า

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 90 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ปรับแผนการฉีดวัคซีนรองรับวัคซีนที่จะได้รับจัดสรรเพิ่ม พร้อมเตรียมจัดหน่วยฉีดเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนตามจุดต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายได้มากขึ้น ด้านคิวฉีด “ก๋ำแปงเวียง” ใกล้จะหมดแล้ว คาดว่าจะสามารถเปิด Walk in ได้ในสัปดาห์หน้า

 

วันนี้ (20 ต.ค. 64) ที่ ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้พิจารณาปรับแผนการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีน ซึ่งได้จัดสรรวัคซีนให้กับอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะ 20,000 โดส เนื่องจากยังเป็นพื้นที่ระบาดและจะต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้เกินกว่าร้อยละ 70 เพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว ด้านคิวฉีดวัคซีนของประชาชนที่ได้ลงทะเบียนไว้ในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ตอนนี้ใกล้จะหมดแล้ว คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะสามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการฉีดวัคซีนสามารถ Walk in เข้ารับการฉีดได้

 

โดยที่ประชุมวันนี้ ทางคณะกรรมการฯ มีมติสั่งการให้ทุกศูนย์ฉีดฯ เพิ่มปริมาณการฉีดวัคซีนต่อวันให้มากขึ้นและให้ดำเนินการฉีดทุกวัน  เพื่อบริหารวัคซีนคงค้างให้เหลือน้อยที่สุด สำหรับรองรับวัคซีนที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากส่วนกลาง  นอกจากนี้ ได้สั่งการให้แต่ละพื้นที่จัดหน่วยฉีดเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนตามจุดต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายได้มากขึ้น คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะสามารถฉีดได้ถึง 150,000 โดส

 

ด้านศูนย์ฉีดฯ อำเภอแม่อาย และอำเภอแม่แตง ได้มีการปรับแผนการฉีดวัคซีน โดยได้จัดหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและมีการเดินทางที่ยากลำบาก  เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้น

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ