คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะฯ ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 58 ครั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะฯ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตามการถ่ายโอนอำนาจการบริหารจัดการน้ำจากส่วนกลางสู่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (20 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. ที่หอกลางเวียง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะกิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งนำโดยนายบุญสิงห์  วรินทร์รักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ

ที่ประชุมได้หารือในประเด็นการถ่ายโอนอำนาจการบริหารจัดการน้ำจากส่วนกลางสู่ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการตั้งกระทรวงท้องถิ่น โดยจังหวัดเชียงใหม่มีประเด็นที่น่าสนใจคือการพัฒนาคลองแม่ข่า และการจัดระบบการขนส่งสาธารณะ ซึ่งคณะกรรมาธิการจะรับฟังความคิดเห็น เพื่อนำไปเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและตั้งข้อสังเกตุให้แก่คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดแนวนโยบายต่อไป

สำหรับ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ และหาแนวทางแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร มีคณะอนุกรรมการ ประกอบการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการศึกษาการจัดการบริหารท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ คณะอนุกรรมการศึกษาการจัดโครงสร้างบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะอนุกรรมการศึกษาการถ่ายโอนภารกิจพัฒนาแหล่งน้ำ ซึ่งจะลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและศึกษาดูงานในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อนำมาเสนอในการออกกฎหมายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ