พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ "พระราชปัญญาวชิโรดม"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 735 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ "พระราชปัญญาวชิโรดม" เจ้าอาวาสวัดเทพเจติยาจารย์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังได้มีพระบรมราชโองการพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564

วันนี้ (22 ต.ค. 64) เวลา 13.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่ "พระราชปัญญาวชิโรดม" ณ วัดเทพเจติยาจารย์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีฯ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ว่า ให้พระครูปลัดมงคลวัฒน์ สุพล เป็นพระราชปัญญาวชิโรดม พุทราดมคุณากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดเทพเจติยาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่ มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความเลื่อมใส พระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา กับทรงสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์พระสงฆ์ที่ดำรงอยู่ในสมณคุณ และมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาให้สูงขึ้น เพื่อจักได้บริหารพระศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองสถาพร ตามโบราณราชประเพณีสืบต่อไป

พระราชปัญญาวชิโรดม เป็นสัทธิวิหาริกและเป็นอันเตวาสิก ในเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้จาริกมาปฏิบัติธรรมทางภาคเหนือ ร่วมกับเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม ซึ่งเป็นพระอาจารย์สอนกรรมฐานด้วย เคยฟังและเรียนกรรมฐานจากเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนกรรมฐาน ณ วัดเทพเจติยาจารย์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และยังคงเผยแผ่ธรรมสอนการปฏิบัติกรรมฐานแก่พระภิกษุสามเณร และญาติโยมทั่วไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ