เชียงใหม่ จัดพิธีน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 72 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564

วันนี้ (23 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และปวงชนชาวไทยตลอดมา โดยรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันปิยมหาราช”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพเทิดทูนของพสกนิกร ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกนานัปการ ทั้งในการบริหารปกครองบ้านเมือง พระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ด้วยการเลิกทาส เพื่อให้พสกนิกรของพระองค์เป็นไทโดยถ้วนหน้า และทำให้คนไทย เป็นไทยจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังทรงปฏิรูประเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน โปรดให้สร้างถนน สะพาน และทางรถไฟ ริเริ่มกิจการไปรษณีย์โทรเลข โทรศัพท์ ไฟฟ้า การประปา การสุขาภิบาล อีกทั้งยังทรงระงับข้อพิพาทกับต่างประเทศ พระองค์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และทรงได้รับพระสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช อันหมายถึงพระมหาราชอันเป็นที่รักของประชาชนทั้งปวง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ