เชียงใหม่เชิญชวนประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ Walk in เข้าฉีดวัคซีนเข็มแรก หลังคิวผู้ที่ลงทะเบียนใน “ก๋ำแปงเวียง” ครบแล้ว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 335 ครั้ง

เชียงใหม่เชิญชวนประชาชนในเขตเมืองเชียงใหม่ Walk in เข้าฉีดวัคซีนเข็มแรก หลังฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ “ก๋ำแปงเวียง” ครบแล้ว พร้อมเตรียมเร่งดำเนินการให้มีการฉีดวัคซีนให้ได้ร้อยละ 70 เร็วที่สุด

 

วันนี้ (25 ต.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารการจัดการวัคซีนฯ ผ่านระบบ Zoom เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนของแต่ละศูนย์ฉีดฯ พบว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาสามารถฉีดวัคซีนไปได้กว่า 60,000 คน ทำให้ขณะนี้ สามารถฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” ได้ครบแล้วทั้งหมด ดังนั้น จึงได้มีมติให้มีการเปิดให้ประชาชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกได้ พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยฉีดวัคซีนทุกแห่งในเขตอำเภอเมืองเร่งให้บริการฉีดวัคซีนแบบ Walk in ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้

 

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซเนก้าเพิ่มอีก 49,900 โดส ซึ่งจะได้มีจัดสรรให้กับแต่ละหน่วยฉีดเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้ทุกหน่วยสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่เข้ามารับการฉีดได้อย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอที่มีจำนวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด  ซึ่งคาดว่าจะทำให้การฉีดวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่เกินกว่าร้อยละ 70 ได้ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้โดยเร็วที่สุด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : วสันต์ มีจินดา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ