เชียงใหม่กำหนดให้แคมป์คนงาน บริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า–ออก 14 วัน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 63 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ให้ที่พักคนงานชั่วคราว (แคมป์) บริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า–ออก เป็นระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เพื่อควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมขอความร่วมมืองดเดินทางเข้าไปโดยไม่มีเหตุจำเป็น

 

 

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่  ที่ 225/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่า พบการติดเชื้อโรคโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ในสถานที่พักคนงานชั่วคราว(แคมป์) บริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ และคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นว่าควรกำหนดสถานที่ให้ที่พักคนงานชั่วคราว (แคมป์) ของบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) บริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หมู่ที่1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า–ออก เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศราวุธ เจิมจันทร์
ผู้เรียบเรียง : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ