อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ เชิญชวนท่องเที่ยว ตามโครงการ CHAMING Chiang Mai

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 133 ครั้ง

อำเภอจอมทอง เชียงใหม่ เชิญชวนท่องเที่ยว ตามโครงการ CHAMING Chiang Mai ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่

ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ตามโครงการ CHAMING Chiang Mai มีพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.ดอยเต่า และ อ.จอมทอง ซึ่งอำเภอจอมทองได้เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว ทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยวและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 โดยอำเภอจอมทองมีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ เช่น ดอยอิทนนท์ เป็นดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทย ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร น้ำตกแม่กลาง น้ำตกผาดอกเสี้ยว วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร รวมถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อาทิเช่น ดอยหัวเสือ สวนสน โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี พระตำหนักดอยผาตั้ง และกิ่วแม่ปาน ซึ่งไฮไลต์สำคัญของที่นี่ คือ ดอกกุหลาบพันปี เป็นดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่ ที่ออกดอกให้เราได้เห็นความสวยงามแค่ปีละหนึ่งครั้ง ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น นอกจากจะได้ชมความสวยของธรรมชาติแล้ว ยังมีงานหัตถกรรมของแต่ละชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย กลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอย และผ้าฝ้ายพื้นเมืองปักด้วยมือ รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ

ทั้งนี้ อำเภอจอมทองมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ อาทิ มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่อง ในพื้นที่ มีการเปิดให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น และสำหรับสถานประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ต ในพื้นที่ ต้องผ่านมาตรฐาน SHA Plus และ COVID Free Setting จึงเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอจอมทอง พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการป้องกันของแต่ละสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กรพิณ แซ่ยะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา....ข่าว
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ