เชียงใหม่ เปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 239 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ดึงหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเฝ้าระวังลาดตระเวนในแต่ละพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรลดการเผ่าและนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไปแปรรูปแทน

 วันนี้ (19 ม.ค.65 ) ที่ ศูนย์บัญชาการ ณ ห้องปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขึ้น เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควันและมลพิษด้านฝุ่นละออง ตลอดจนใช้ในการอำนวยการ สั่งการ ควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ว่าราชการเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ แบบ Single Command ซึ่งจะบูรณาการหน่วยงานแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

 นอกจากนี้ในระดับอำเภอก็จะมีศูนย์บัญชาการในระดับอำเภอ โดยมอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ และสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีชุดปฏิบัติการที่มีทั้งกำลังคนและอุปกรณ์ เพื่อเป็นกำลังผสมร่วมกับทหารและพลเรือน ออกไปลาดตระเวนเฝ้าระวังการเกิดไฟในพื้นที่แต่ละอำเภอ ตลอดจนการจัดชุดปฏิบัติการ ที่สามารถเข้าไปยังจุดที่มีการเผา หรือก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เพื่อทำการแก้ไขปัญหาได้อย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  ในการนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องเป่าลมเพื่อเป็นแนวกั้นไฟให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจน อำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ งบประมาณ และให้ความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ให้จังหวัดเชียงใหม่มีคุณภาพอากาศที่ดี

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการเปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเตรียมรองรับแก้ไขสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ในช่วง 4- 5 เดือนที่จะถึงนี้ ในส่วนมาตรการต่างๆ จะขอความร่วมมือ จากพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด งดหรือลดการเผ่าในช่วงที่จะถึงนี้ และนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเอาไปแปรรูปต่างๆ เช่น นำไปเป็นอาหารสัตว์ หรือสามารถที่จะทำรายได้ได้ และสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนใช้วัสดุเหลือใช้นี้ได้เป็นประโยชน์และให้มีมูลค่ามากที่สุด  ซึ่งจะมีการประชุมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในทุกวัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เมธาวรรณ อาภรณ์...ข่าว นักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ