วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนา “ประเพณีเตียวขึ้นดอยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในปัจจุบัน”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 112 ครั้ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดเสวนา “ประเพณีเตียวขึ้นดอยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในปัจจุบัน” ในงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน เทศกาลวันวิสาขบูชา

วานนี้ (14 พ.ค. 65) ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ครูบาศรีวิชัย ข่วงอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนาหัวข้อ “ประเพณีเตียวขึ้นดอยกับการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยในปัจจุบัน” ซึ่งเป็นกิจกรรมในงานสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุ ถวายน้ำสรงพระราชทาน เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับประเพณีขึ้นดอยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบัน ก่อให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมสำคัญ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดเป็นมรดกวัฒนธรรม  นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ และการบรรยายธรรมจากผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคคณะสงฆ์

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคคณะสงฆ์ กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ได้แก่ ประเภททีมหญิงล้วน จากโรงเรียนวัดสวนดอก ประเภททีมชายล้วน จากโรงเรียนวัดสวนดอก และประเภททีมผสมชาย-หญิง จากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคคณะสงฆ์ กิจกรรมบรรยายธรรม ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3) ได้แก่ เด็กหญิงนิรชา ไชยราช ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดชัยสถาน ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ได้แก่ เด็กหญิงอภิสรา คำวัง โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) และช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ได้แก่ นางสาวอธิตยา อุปธิ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดชัยสถาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ