ในหลวง-พระราชินี พระราชทานน้ำสรงและผ้าไตร ในงานสรงน้ำพระธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2565
  • อ่าน : 130 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทานน้ำสรงและผ้าไตร ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันนี้ (15 พ.ค. 65) เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำสรง  เพื่อเชิญไปสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ  พร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตร จำนวน 10 ไตร ถวายแด่พระสงฆ์  ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถวายน้ำสรงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมธาตุ และถวายผ้าไตรพระราชทาน จากนั้นได้นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา  พร้อมกันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มีการจัดกิจกรรมเวียนเทียนขึ้นในวัดสำคัญต่างๆ ด้วย ได้แก่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร , วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง , วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร , วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และวัดสวนดอก พระอารามหลวง  รวมถึงวัดในอำเภอต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจ ถวายเป็นพุทธบูชา

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล/พยุงศักดิ์ เทพแก้ว
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ