กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน 9 จังหวัดภาคเหนือ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 636 ครั้ง

กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ขณะที่ จังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำ การบังคับใช้กฎหมาย ควบคู่การดำเนินการตามมาตรการอื่นอย่างเคร่งครัด

          วันนี้ (31 มี.ค.63) มีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพของกองทัพภาคที่ 3 เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และรับทราบแผนการปฏิบัติงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของทั้ง 9 จังหวัด เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

          หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุม War room จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ ซึ่งช่วงเข้าวันนี้ (31 มี.ค.63) จุดความร้อนของจังหวัดเชียงใหม่ ตามข้อมูล GISTDA จำนวน 85 จุด ในพื้นที่ 13 อำเภอ 29 ตำบล ส่วนสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยเจ้าหน้าที่ภาคพื้น พร้อมหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และการสนับสนุนอากาศยานในการปฏิบัติการดับไฟในพื้นที่สูงชัน จากกองทัพบก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมปฏิบัติการดับไฟในครั้งนี้ ทำให้ขณะนี้สามารถดับไฟสนิททุกจุดแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และทำแนวกันไฟบริเวณโดยรอบ รวมทั้งจุดเสี่ยงที่จะเกิดไฟซ้ำซากทุกจุด เพื่อป้องกันเกิดการปะทุขึ้นอีก

          นายคมสัน สุวรรณอัมพา ได้เน้นย้ำเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ รวมถึงการลาดตระเวนร่วมกับประชาชน และการจัดแผนการบิน โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้อากาศยานในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความซ้ำซ้อน โดยให้ประสานไปยังอำเภอเพื่อให้มีความชัดเจนในการแจ้งพิกัดของพื้นที่มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจให้ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความเข้มแข็ง อดทน

         

////////////////

 

สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

31 มีนาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ