เชียงใหม่ จับมือกับภาคประชาสังคม วางแผนแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 7 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 824 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ จับมือกับภาคประชาสังคม วางแผนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ 

วันนี้ (7 พ.ค. 63) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมีนายนเรศ  ธำรงทิพย์คุณ  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนภาครัฐ และภาคประชาสังคม อาทิ สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุม ทั้งนี้ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเผาป่า การเผาในพื้นที่โล่ง และการเผาในพื้นที่เกษตร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน และต้องเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นทุกปีที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมติของคณะรัฐมนตรี  ที่ให้การแก้ไขปัญหามลภาวะด้านฝุ่นละออง เป็นวาระแห่งชาติ ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และมีแผนการบริหารจัดการการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ ของแต่ละคณะทำงาน ประกอบไปด้วย แผนงานของคณะทำงานพื้นที่เมือง ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง และชุมชนในเมือง แผนงานของคณะทำงานดูแลรักษาต้นยางนา ต้นไม้ใหญ่ และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในเมือง แผนงานของคณะทำงานด้านป่าไม้ และที่ดินในพื้นที่ป่า แผนงานของคณะทำงานด้านพื้นที่เกษตร แผนงานของคณะทำงานข้อมูลวิชาการ และการสื่อสาร และแผนงานของคณะทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจและลดผลกระทบจากฝุ่นควัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อแสวงหาความร่วมมือ และเตรียมการในการหยุดไฟป่าในปีต่อ ๆ ไป โดยให้มีการวิเคราะห์ความเร่งด่วนของปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขก่อน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย อาทิ สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรที่รวมภาคประชาชนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการทำความสะอาดเมือง การแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยจะบูรณาการร่วมกับประชาชนในการกำหนดโครงสร้างของการทำงาน ซึ่งจะมีการประชุมกำหนดรายละเอียดวางแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสะท้อนความคิดเห็นผ่านทางสภาลมหายใจ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน

///////////
นันธิกา กิจปาโล/สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม  ข่าว-ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
7 พฤษภาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันธิกา กิจปาโล / สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
ผู้เรียบเรียง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ