เทศบาลตำบลสุเทพ ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2564
  • รับชม : 141 ครั้ง

ตามประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ