สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 221 ครั้ง

ตามประกาศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ