สำนักงานยาสูบจังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์จะทำการขายพัสดุโดยวิธีตกลงราคา

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 24 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 271 ครั้ง

ตามประกาศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ