ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว งวดที่ 28 -30

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 30 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 325 ครั้ง

ตามไฟล์แนบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ